Podsumowanie roku 2019

Podsumowanie roku 2019

Miniony rok był dla nas bardzo pracowity. Zgodnie z naszą misją i wizją skupiliśmy się na szkoleniach dla firm z sektora MŚP.

Szkolenia

Przeprowadziliśmy 10 bezpłatnych szkoleń biznesowych min. z zakresu technik budowania strategii biznesowych, budowania marki w oparciu o archetypy C.G. Junga czy Marketing Automation. W szkoleniach tych uczestniczyli głównie właściciele firm z sektora MŚP, marketerzy i studenci. W szkoleniach stacjonarnych wzięło udział 1239 osób. Szkolenia odbywały się min. w takich miastach jak: Wrocław, Opole, Katowice, Będzin, Czeladź, Gliwice, Bochnia.

Współpraca

Nawiązaliśmy także jako Fundacja Strategie Marketingowe trwałą współpracę z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej w ramach której uczymy przyszłych właścicieli firm i obecnych StartUpowców przedsiębiorczości. Wspieramy także organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych.

Publikacje

W ramach funkcjonowania Fundacji Strategie Marketingowe powstał e-book „Jak wybrać lidera pasującego do organizacji?” w którym w oparciu o najnowsze badania naukowe propagujemy metodę doboru liderów o odpowiednich cechach charakteru do cyklu życia firmy lub produktu, którymi ma zarządzać. Publikacja została opracowana w oparciu o badania duńskiego naukowca prof. J. G. Wissema.

Nagrody

Nasza działalność została dostrzeżona przez środowisko branżowe dzięki czemu pozyskaliśmy wielu partnerów merytorycznych jak i medialnych.

Ukoronowaniem naszej działalności w 2020 r. było docenienie naszych aktywności przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych które wyróżniło Fundacji Strategie Marketingowe jako organizację NGO skutecznie promującą Dobre Praktyki Biznesowe wśród firm rodzinnych sektora MŚP.