Czy potrafisz opisać swoją strategię?

Prawdopodobnie na pytanie czy potrafisz opisać swoją strategię, Twoja odpowiedź będzie twierdząca. Gdybyśmy zadali to samo pytanie, Twoim pracownikom odpowiedź nie byłaby już tak oczywista.

Strategia, niezależnie czy jest to strategia firmy czy marki powinna trudna do skopiowania i unikalna. Jednak przede wszystkim musi być ona realizowana. Zbyt wiele w swojej praktyce widzieliśmy strategii, które były opasłymi dokumentami lądującymi w biurku zarządu. Nazywamy je „martwymi strategiami”. Zbyt wiele razy czytaliśmy tzw. strategie marki, które były co najwyżej jej konceptem lub spisem taktycznych działań – często ze sobą niespójnych. Badania i praktyka wskazują, że realizacja strategii firm jest najczęściej wypadkową okoliczności rynkowych i silnej osobowości Prezesa. Dodajmy: Prezesa, który pracuje po 12 godzin na dobę.

Wspieramy strategię