Jak uwolnić się od długów, czyli o upadłości

Pandemia COVID-19 spowodowała, że codzienna działalność wielu przedsiębiorców została znacząco zahamowana, a często nawet całkowicie zatrzymana. Utrata płynności finansowej, a tym samym pogłębiający się brak możliwości regulowania zobowiązań powoduje, że sytuacja przedsiębiorców jest trudna, długi coraz większe, a dalszy los niepewny. Istotna liczba podmiotów gospodarczych już podjęła decyzję o redukcji zatrudnienia, szukając oszczędności wszędzie, gdzie to możliwe. Jedną z możliwych dróg, którą można

Read More